Artterrace.lv Sākums
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SIA ARTTERRACE (PVN Nr. LV44103070746, Smiltenes nov., Brantu pag., “Cīrulīši”, LV-4729) turpmāk tekstā – Pārdevējs – interneta veikala lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, ir attiecināmi uz visiem vietnes apmeklētājiem neatkarīgi no tā, vai tie veic vai neveic pasūtījumu artterrace.lv interneta veikalā, turpmāk tekstā – Klients.


Pasūtot Preci, Klients ir iepazinies un piekrīt Pārdevēja Noteikumiem.

Pārdevējs ir tiesīgs veikt grozījumus veikala Noteikumos.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Visu interneta veikalā izvietoto Preču cenas ir norādītas EUR valūtā un ietver visus paredzētos nodokļus. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta www.artterrace.lv bankas kontā. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas veikšanas.

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN APMAKSA

Klients noformē pasūtījumu, pievienojot vēlamās Preces “pirkumu grozā”, un, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu, apmaksas un piegādes veidu.

Pārdevējs apstiprina, ka Klienta sniegtie dati tiek izmantoti tikai produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, izpildot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas likumdošanā.

Pārdevējs nav atbildīgs par Klienta sniegto datu precizitāti, noformējot pasūtījumu.

Pārdevējs nepārbauda produkta pircēja vai īpašnieka personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot svešas
maksājumu kartes vai personas datus.

Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, uz Klienta e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā tiek norādīts pasūtījuma statuss un cita papildus informācija. Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts, Kleintam ir jāsazinās ar Pārdevēju sūtot e-pastu uz info@artterrace.lv.

Klientam ir iespēja izvēlēties apmaksas veidu.

Kad pasūtījums ir sagatavots, Klients saņem e-pastu, kur tiek informēts par to, ka pasūtījums ir izsūtīts.

PIEGĀDE UN PASŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Pasūtījuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba laika, kurš nodrošina šī pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.

Piegāde ar “Omniva” (tikai Baltijas valstīs) – pasūtījums tiek izsūtīts saņēmējam 1- 4 darba dienu laikā. Pakalpojuma cena Latvijā 3.00 EUR.

Piegāde ar "Latvijas Pasts" 3 - 20 darba dienu laikā. Pakalpojuma cena Latvijā - 3.00 EUR, ārpus Latvijas no 15 EUR

Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šī Pasūtījuma saņēmējs uz adresi, kura norādīta kā saņemšanas adrese.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies izvēlētā piegādātāja servisa rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot preces. Ja Klients LR nav saņēmis savu pasūtījumu 20 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz pa e-pastu info@artterrace.lv norādot sava pirkuma numuru un datumu. 

PRECES ATGRIEŠANA

Pirms preces atgriešanas, Pircējam obligāti ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: info@artterrace.lv!

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Klienta Preci, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pazīmes.

Agriežot Preci atpakaļ, Klients var apmainīt to pret līdzīgu Preci vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Piegādes izmaksas no Pārdevēja puses tiek segtas tikai tādā gadījumā, ja Precei ir bijis rūpniecisks defekts. Ja izvēlēsieties saņemt atpakaļ samaksāto naudu, tā tiks pārskaitīta uz kontu, no kura tika veikts pirkums, 30 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas atpakaļ pie Pārdevēja.

Pārdevējs patur tiesības nemainīt un neatgriezt samaksāto summu individuāli pielāgotām precēm un pasūtījumiem.

DĀVANU KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Dāvanu kartes vērtība un termiņš ir norādīta uz dāvanu kartes;
Pēc kartes vērtības iztērēšanas vai derīguma termiņa beigām, tā tiek automātiski slēgta;
Minimālā pirkuma summa nav noteikta, to ir iespējams iztērēt arī pa daļām;
Dāvanu karti var lietot kopā ar citiem, piedāvātajiem maksāšanas veidiem;
Nozaudēšanas gadījumā dāvanu karte netiek bloķēta un atjaunota, kā arī tās atlikums netiek atmaksāts;
Iepērkoties interneta veikalā, vienā pirkumā ir iespējams izpirkt tikai vienu dāvanu karti

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Vietnes saturs (grafiskie materiāli, tekstuālā informācija, videomateriāli, pogu ikonas, datu apkopojumi, programmatūra un tās izkārtojums) ir Santa Špate Peršina īpašums. To aizsargā Latvijas Republikas likumdošana un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību.

Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana citiem mērķiem, bez rakstiski saskaņotas atļaujas, ir aizliegta.

STRĪDU ATRISINĀŠANA

Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Klientu ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā.

DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi – saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
Uz augšu